Rekisteriseloste »
Klienditeenindus
Avatud tööpäevadel 10.00-14.00.
Telefon: +358 2075 51531
E-post:

Mökkihaku.fi teenuse veebilehe kasutustingimused
NetJames Oy jätab endale õiguse neid tingimusi uuendada ja veebilehe sisu muuta ilma eelneva etteteatamiseta. Käesolevate tingimuste ja meie veebilehe kasutamisel rakendatakse Soome seadusandlust.

Autoriõigused, kaubamärgid ja muu immateriaalsed õigused
Meie kodulehekülje visuaalne lahendus ja siin avaldatav materjal, näiteks pildid ja tekstid, on NetJames Oy või meie koostööpartnerite kaubamärgi-, autoriõigusega ja/või muude immateriaalsete õigustega kaitstud vara. Kõik õigused sellel kodulehel avaldatavate materjalide suhtes on reserveeritud.

Meie Interneti leheküljel avaldatavat materjali tohib sirvida ja kopeerida printides või arvutisse alla laadides. Materjale tohib siiski kasutada ainult isiklikel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel. Koopiaid ja nende osi ei tohi müüa ega levitada elektrooniliselt ega paberkoopiatena kaubanduslikul eesmärgil, samuti ei tohi neid muuta ega lisada muudele materjalidele ega teistele Interneti lehekülgedele.

Vastutus lehekülgede sisu eest
Sellel Interneti leheküljel leiduvate andmete eesmärk on anda teavet NetJames Oy teenuste ja toodete kohta. Kogu meie veebilehel sisalduv teave on üksnes informatiivne ja see ei kuulu käsitlemisele juriidiliselt siduva soovitusena. NetJames Oy annab oma parima, et käesoleval kodulehel leiduvad andmed oleksid õiged ja uuendatud, kuid me ei vastuta antud teabe külastaja vajadustele sobivuse eest ega selle teabe põhjal tehtud toimingute tulemuste eest. NetJames Oy ja tema seotud osapooled ei vastuta mingite otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tuleneda sellel Interneti leheküljel pakutud teenusest ja selle kasutamisest.

NetJames Oy ja sellega seotud osapooled ei vastuta käesoleval Interneti leheküljel leiduvate lingitatud lehekülgede sisu eest ega nende kasutamisega seoses tekitatud kahju eest.
NetJames Oy-l on õigus, kuid mitte kohustus, kustutada omal äranägemisel sellelt veebilehelt külastajate saadetud materjale, välja arvatud juhul, kui Soome kohustusi sätestavate õigusaktidega ei ole määratud teisiti.

Käesolevad tingimused ei piira siiski Soome õigusaktidest tulenevaid õigusi.