Info »
Registri andmed
Registripidaja
NetJames Oy (2516429-8)
PL 486
00101 HELSINKI

Registri nimi
NetJames Oy puhkuseteenuste kontaktide andmebaas mökkihaku.fi

Registri kasutuseesmärk
Registrit kasutatakse vastavalt Soome kommunikatsioonituru seadusele trükitud kataloogidest ja elektroonilistest kataloogidest suvemajade otsingu alaseks ettevõtluseks ja nendega tihedalt seotud lisaväärtusteenuste tootmiseks elektroonilise andmeside, andmekaitseseaduse ja muude rakendatavate õigusaktide kohaselt.

Isikuandmeid käsitletakse Soome isikuandmete seaduses lubatud ja nõutud piires kliendisuhte korraldamiseks, haldamiseks ja arendamiseks, analüüsimiseks, analüüsimiseks, statistikaks ning samuti tellijanimekirjade toodete ja infoteenuste tootmiseks, pakkumiseks ja arendamiseks. Registris olevaid klientide andmeid võib kasutada registripidaja ja temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete ja nende koostööpartnerite turundustegevuseks, turu-uuringuteks ning turundusvõistluste korraldamiseks ilma isikuandmeid kõrvalistele osapooltele avaldamata.

Kliendil on õigus keelata oma andmete kasutamist otseturunduseks, teatades sellest NetJames Oy-le e-posti aadressil: asiakaspalvelu@mokkihaku.fi.
Kliendil on elektroonilise andmeside andmekaitseseaduse kohaselt õigus nõuda NetJames Oy avaldatud tellijanimekirjades olevate isikuandmete parandamist, muutmist või kustutamist, teatades sellest NetJames Oy-le telefoni teel klienditeenindusse või e-posti NetJames Oy või meie koostööpartnerite kaubamärgi-, autoriõigusega ja/või muude immateriaalsete õigustega kaitstud vara. Kõik õigused sellel kodulehel avaldatavate materjalide suhtes on reserveeritud.

Meie Interneti leheküljel avaldatavat materjali tohib sirvida ja kopeerida printides või arvutisse alla laadides. Materjale tohib siiski kasutada ainult isiklikel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel. Koopiaid ja nende osi ei tohi müüa ega levitada elektrooniliselt ega paberkoopiatena kaubanduslikul eesmärgil, samuti ei tohi neid muuta ega lisada muudele materjalidele ega teistele Interneti lehekülgedele.

Vastutus lehekülgede sisu eest
Sellel Interneti leheküljel leiduvate andmete eesmärk on anda teavet NetJames Oy teenuste ja toodete kohta. Kogu meie veebilehel sisalduv teave on üksnes informatiivne ja see ei kuulu käsitlemisele juriidiliselt siduva soovitusena. NetJames Oy annab oma parima, et käesoleval kodulehel leiduvad andmed oleksid õiged ja uuendatud, kuid me ei vastuta antud teabe külastaja vajadustele sobivuse eest ega selle teabe põhjal tehtud toimingute tulemuste eest. NetJames Oy ja tema seotud osapooled ei vastuta mingite otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tuleneda sellel Interneti leheküljel pakutud teenusest ja selle kasutamisest.

NetJames Oy ja sellega seotud osapooled ei vastuta käesoleval Interneti leheküljel leiduvate lingitatud lehekülgede sisu eest ega nende kasutamisega seoses tekitatud kahju eest.
NetJames Oy-l on õigus, kuid mitte kohustus, kustutada omal äranägemisel sellelt veebilehelt külastajate saadetud materjale, välja arvatud juhul, kui Soome kohustusi sätestavate õigusaktidega ei ole määratud teisiti.

Käesolevad tingimused ei piira siiski Soome õigusaktidest tulenevaid õigusi.