Rekisteriseloste »
Asiakaspalvelu
Avoinna arkisin 10.00-14.00.
Puhelin: 020-7551531
Sähköposti: Sähköpostin kuvaksi muunto epäonnistui.

Mökkihaku.fi palvelun sivuston käyttöehdot
NetJames Oy:lla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä
ilman ennakkoilmoitusta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan
Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi
kuvat ja tekstit, ovat NetJames Oy:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden,
tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki
oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai
lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja
henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa
sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää
muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin.

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan tietoa
NetJames Oy:n, palveluista ja tuotteista. Kaikki sivuillamme annettavat
tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena neuvontana. NetJames Oy tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta. NetJames Oy ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

NetJames Oy ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille
linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.
NetJames Oy:llä on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa
kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.