Rekisteriseloste »
Kundservice
Öppet vardagar 10.00–14.00
Telefon: +358 2075 51531
E-post:

Användarvillkor för webbplatsen Mökkihaku.fi
NetJames Oy har rätt att uppdatera dessa villkor och ändra sidornas innehåll utan förhandsmeddelande. På dessa villkor och på användningen av våra Internetsidor tillämpas Finlands lagstiftning.

Upphovsrätt, varumärken och övriga immateriella rättigheter

Sidornas visuella framtoning och det material som publiceras på våra sidor som till exempel bilder och texter är NetJames Oy:s eller våra samarbetspartners egendom som skyddas av varumärkesrätten, upphovsrätten och/eller övriga immateriella rättigheter. Vi förbehåller oss alla rättigheterna till det material som publiceras på dessa sidor.

Det är tillåtet att bläddra i och ta kopior av det publicerade materialet genom att skriva ut eller ladda ner filen på datorn. Materialet får emellertid endast användas för icke-kommersiella och personliga syften. Kopior eller delar av dessa får inte säljas eller distribueras elektroniskt eller som papperskopior i kommersiellt syfte och de får inte ändras eller bifogas till annat material eller andra Internetsidor.

Ansvar för sidornas innehåll

Internetsidornas uppgifter är avsedda att ge information om NetJames Oy:s tjänster och produkter. Alla uppgifter som anges på våra sidor är avsedda endast för informativa ändamål och de angivna uppgifterna ska således inte uppfattas som juridiskt rådgivande. NetJames Oy gör sitt bästa för att uppgifterna på dessa sidor ska vara aktuella och korrekta, men vi ansvarar inte för uppgifternas lämplighet för användarens behov eller för resultaten av åtgärder som vidtagits på grundval av dessa uppgifter. NetJames Oy och aktörer med anknytning till dem ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som kan förorsakas av den tjänst som vi erbjuder på dessa sidor och användningen av tjänsten.

NetJames Oy och aktörer med anknytning till dem ansvarar inte för innehållet på sidor som är länkade till dessa sidor eller skada som föranleds av användningen av dessa sidor.
NetJames Oy har rätt men är inte skyldig att efter eget gottfinnande ta bort material som besökarna sänt in från våra sidor såvida inte Finlands tvingande lagstiftning föranleder annat.

Dessa villkor begränsar emellertid inte rättigheterna i Finlands tvingande lagstiftning.